Skromný web o kryptoměně ethereum

Co je Ethereum?

Pokud se v problematice kryptoměn vůbec neoreintujete, přeštěte si nejprve úplné základy.

Stručně řečeno, Ethereum je novinkou v oblasti výpočetní techniky postavený z technologií a koncepcí původně vyzkoušených u Bitcoinu.
Bitcoin je široce přijímán jako systém pro sdílení decentralizované světové „účetní knihy“ – blockchainu, který zabezpečuje záznamy o bitcoinových operacích, tedy zůstatcích na jednotlivých bitcoinových účtech a transakce mezi účty, a zaručuje jejich nepadělatelnost.
Ethereum využívá mnoho z tohoto systému za účelem vytvoření celosvětové sdílené výpočetní platformy schopné zaručit bezpečný běh libovolného programu. Pro lepší uchopené celé problematiky, vraťme se nejprve na chvíli na začátek.

Přestože základním kamenem kryptoměn je blockchain, z počátku se těšil pozornosti převážně Bitcoin jakožto hodnota – číslo, které je vidět a lze ho prokazatelně vlastnit, posílat a později i směňovat za zboží. Přičemž všechno to vlastnění a posílání transakcí se odehrávalo a odehrává v blockchainu.

Blockchain jako technologie sdílené shody však postupně získával na popularitě. Pokud je pomocí něj možné bezpečně a bez centrálních autorit přenést vlastnictví čísla určujícího jakési abstraktní množství, bylo by přece tuto sdílenou shodu využít i k dalším, užitečným úlohám. Tyto úvahy vedly k vzniku různých konceptů jako například „Obarvené mince“, což je bitcoin s přidanými daty, reprezentující například akcie podniku. Taková obarvená mince má již svoji hodnotu, neboť reprezentuje něco ve skutečném světě. Dalším konceptem je třeba automatické ukládání doménových jmen do blockchainu – Namecoin, který může suplovat registrátora webových adres a DNS servery. Dále jsou zde koncepty chytrých kontraktů – programů, chovajících se podle předem zadaných pravidel či dokonce decentralizovaných autonomních organizací.

Před příchodem Etherea zde bylo mnoho projektů, které se snažily použít technologii blockchainu k některým z výše uvedených konceptů, nicméně byly většinou zaměřeny pouze na řešení specifického problému, což velice omezovalo možnosti jejich využití. Základní myšlenka Etherea umožňující přenést se přes tyto problémy je: Namísto mnoha jednoúčelových blockchainů, či dokonce jednoho blockchainu podporujícího mnoho funkcí, Ethereum má blockchain se zabudovaným programovacím jazykem, což umožňuje naprogramovat jakoukoliv aplikaci a následné vykonání jejích instrukcí bude zaručeno sdílenou shodou – tím, co blockchain umí nejlépe. Tímto způsobem Ethereum nejen že podporuje všechny koncepty, které byly doposud pro blockchain vymyšleny, ale zároveň je připravené na cokoliv, co přinese budoucnost.

Zatímco Bitcoin je někdy popisován jako „celosvětová účetní kniha“, která je však omezená jen na zaznamenávání transakcí pouze v jedné konkrétní měně, tak Ethereum by se dalo popsat jako „celosvětový počítač“ – místo, kam kdokoliv může nahrát svůj program a mít jistotu, že jeho kód bude spuštěn přesně v té podobě, jak byl zamýšlen a že bude spuštěn na platformě tvořené tisíci počítač po celém světe, které – ve jménu sdílené shody – ověří výsledek a není možné je všechny vypnout či napadnout. Tato technologie, která již sedmým rokem pohání Bitcoin, stejná bezpečnost daná použitou kryptografií plus navíc schopnost provádět výpočetní operace je nyní dostupná všem a vývojářům se tak otevírají nové příležitosti.

Jako konkrétní příklad vezměme například někoho, kdo chce pronajmout kolo za pomoci platformy Slock, což je chytrý zámek s podporou Etherea. Vlastník kola zamkne kolo pomocí Slocku a vytvoří chytrý kontrakt, což je v podstatě něco jako počítačový program a nahraje jej do Ethereové sítě. V tento okamžik může kdokoliv poslat tomuto kontraktu nějaké Ethery a kontrakt tyto Ethery pošle svému tvůrci a zároveň si poznamená, že odesilatel má právo odemknout zámek, řekněme na tři hodiny. Uživatel pak přijde ke kolu a z chytrého telefonu pošle digitálně podepsanou zprávu zámku, který si v blockchainu u kontraktu ověří, že uživatel má právo na odemčení po dobu tří hodin. Toto celé se provede aniž by to zahrnovalo platební bránu, servery či jakoukoliv třetí stranu, společnost prodávající chytré zámky nevyjímaje a tím pádem každý, kdo takový zámek používá si může být jistý, že zámek zůstane fungovat i když jeho výrobce ukončí provoz a vypne firemní servery či pokud by si začal za služby účtovat přemrštěné poplatky.

Další využití je nasnadě – digitalizace reálného majetku (zlato, akcie,…), mnohem více bezpečná náhrada internetové infrastruktury (např DNS a certifikační autority), způsoby jak spravovat online identitu bez závislosti na centrálním poskytovateli. V současné době je více jak sto startupů po celém světě pracuje na nějaké aplikaci využívající Ethereum.

Banky a finanční instituce, firmy jako Samsung, Deloitte, RWE či IBM zkoumají možnosti využití decentralizovaného virtuálního stroje pro aplikace jako zjednodušení a automatizace obchodování s financemi až po sledování věrnostních bodů zákazníka či dárkové karty.

V podstatě – Ethereum si klade za cíl, aby se decentralizace, otevřenost a bezpečnost, kterou přináší technologie blockchainu, dala použít pro téměř vše, co může být algoritmizováno.

Převzato a volně přeloženo z https://coincenter.org/2016/03/what-is-ethereum/